Patruliavimo paslaugos

Suderinus su klientu užduotį ir grafiką, periodiškai tikrinamas nurodytas objektas, teritorija, vidaus ir išorės patalpos, įvertinama ir informuojama apie galimas rizikas.