Apsauga renginių metu

Vykstant masiniam renginiui, užtikrinamas jo saugumas, palaikoma viešoji tvarka, prireikus bendradarbiaujama su valstybinėmis institucijomis. Saugos darbuotojai gali palydėti renginio dalyvius ir svečius, kad šie saugiai pasiektų savo vietas, užtikrina materialinių vertybių apsaugą.
Atsižvelgus į renginio dydį, pobūdį, dalyvių skaičių, galimi šie apsaugos variantai:

• patekimo į teritoriją ir išvykimo iš jos kontrolė,
• teritorijos, kurioje vyksta renginys, priežiūra,
• bilietų tikrinimas ir atvykusių žmonių srautų paskirstymas,
• transporto priemonių srautų ir statymo kontrolė,
• scenos ir jos prieigų apsauga,
• kitos užsakovo pageidaujamos funkcijos.

Priklausomai nuo kliento poreikių, įrengiamos apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo, patekimo į pastatus, gaisro ar dujų nuotėkio fiksavimo sistemos. Prireikus taip pat atliekami kompiuterinių tinklų parengimo darbai.